Skip to main content

Advies in de bouw

Van een vaag idee naar een plan. Van een plan naar uitvoering en gebruik. Architecten en adviseurs in de bouw en opdrachtgevers proberen samen tot een ontwerp te komen. Van schetsontwerp naar bestek en tekeningen naar bouwdirectie. 

Fundament Advocatuur weet hoe het bouwproces verloopt. Welke partij voor welk onderdeel in het bouwproces verantwoordelijk is. Omdat veel geschillen ontstaan door niet nagekomen verwachtingen, is het goed om al bij de contractfase alert te zijn. Staan de besproken afspraken nou eigenlijk wel goed op papier? Daar kan ik bij helpen. Een extra check op de contractstukken voorkomt discussie en geschillen in een latere fase.

Wie waarvoor verantwoordelijk is, vloeit voort uit de inhoud van de overeenkomst. In de bouw worden die verantwoordelijkheden ingevuld door standaardvoorwaarden zoals DNR 2011 (voorwaarden voor architecten en adviseurs in de bouw)  Met mijn jarenlange eraring in de bouw kan ik precies aangeven waar de kansen en de risico's zijn en wie waarvoor aansprakelijk is.

Als specialist in de bouw benader ik iedere situatie van zowel de juridische als bouwkundige kant benaderen. Bij voorkeur door problemen te voorkomen. Als er wel problemen zijn, als het even kan, zonder een rechtsgang. Maar als het moet met veel kennis, betrokkenheid en energie tijdens een juridische procedure.