Skip to main content

Wie een pand heeft dat aan het verzakken is, bijvoorbeeld door houtrot, moet zich noodgedwongen gaan verdiepen in funderingsproblemen en de aanpak ervan. En dit is zo makkelijk nog niet.

Funderingsherstel is een hele ingrijpende en dure operatie. In de regel wordt de onderste vloer weggehaald, inpandig nieuwe funderingspalen gerealiseerd en vervolgens het pand aan de palen verbonden. Dat kan tonnen kosten, zonder dat daarvoor het woon- of gebruikscomfort verbetert. Funderingsherstel dient "alleen maar" voor het behoud van je pand. 

Mag je zelf kiezen voor funderingsherstel of moet die beslissing worden gemaakt binnen een blok woningen? Niet iedere eigenaar in een bouwblok ziet de noodzaak van funderingsherstel. Hoe moet daarmee worden omgegaan? Funderingsherstel kan tot schade bij de buren leiden. Scheuren in muren of vloeren. Wie is voor die schade aansprakelijk? 

Funderingsherstel is specialistisch werk. Er zijn niet veel aannemers en adviseurs die dat werk op een goede manier kunnen uitvoeren. Advisering en procederen over funderingsherstel is eveneens specialistisch. Hoe zit dat met die mandelige muren? Hoe vindt funderingsherstel plaats? Wat staat er nou eigenlijk in een funderingsrapport? 

Bij dat hele lastige proces ben ik de aangewezen persoon om het juridische traject te begeleiden. Ik werk niet voor niets onder de naam Fundament Advocatuur.