Skip to main content

Aanneming van werk

De bouw. Een fascinerend proces vanaf braakliggend terrein tot en met de overdracht van de sleutels.

Meestal gaat het goed. Maar dat is niet altijd het geval.   

Opdrachtgever. Adviseurs. Hoofdaannemer. Onderaannemers. Ingehuurde krachten. Leveranciers.

Bij een bouwproject, of dat nou gaat om de bouw van een fabriekshal, een appartementencomplex, de bestrating van een nieuwbouwwijk: er zijn altijd veel partijen bij betrokken. Veel partijen tussen wie afspraken gemaakt moeten worden over de gewenste kwaliteit, planning, logistiek en prijs. Dat gaat nog wel eens fout.

In de bouw wordt veel met standaardvoorwaarden gewerkt, zoals de AVA 2013, UAV 2012, COVO 2010. Die standaardvoorwaarden hebben voor een bouwrechtspecialist als ik geen geheimen. Ook met de modellen voor koop-aannemingsovereenkomst via waarborg- en garantiefondsen zoals Woningborg en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) heb ik veel ervaring.

Is de opdrachtgever een slechte betaler? Wat zijn de mogelijkheden? Retentierecht, beslag? Het zijn juridische termen die misschien onbekend zijn maar die termen zijn voor mogelijkheden om verhaal veilig te stellen.

Een minnelijke oplossing? Procederen? Het zijn vaak moeilijke keuzes.

Kom je er met de wederpartij niet uit, roep dan mijn hulp in. Een bouwrechtadvocaat die de taal van de bouw spreekt en het bouwproces kent. Sonderingen, lateien, poeren, dillatatievoegen; de bouw heeft geen geheimen. En dat zorgt ervoor dat we snel tot de kern van een geschil komen.