Skip to main content

Aanbesteding

Bij zowel het inschrijven op aanbestedingen als het aanvechten van een uitkomst is het van belang op de hoogte te zijn van alle regels en eisen zodat u dit op een juiste manier doet.

Europese aanbestedingen. Onderhandse aanbestedingen. Zowel de aanbesteder als de inschrijvers begeven zich op glad ijs. Steeds vaker wordt Europees aanbesteed. Maar ook voor particuliere aanbestedingen gelden regels. Fundament Advocatuur kan zowel de aanbestedende als de inschrijvende partij bijstaan. 

Wat moet er in een aanbestedingsleidraad staan? Waar moet de inschrijver op letten? En de inschrijver die het niet eens is met de uitkomst van de aanbesteding? Kan die nog iets daar tegen doen? Wat zijn de kansen in een kort geding? 

Fundament Advocatuur is voor deze en andere vragen over aanbestedingen het juiste adres. Zowel voor advies als voor procedures.