Skip to main content

Huur & Verhuur

Bedrijfsruimte, woonruimte. Winkels en horeca. Woonruimte. Al het vastgoed kan worden verhuurd en gehuurd. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Huur is de afgelopen jaren veel in de media geweest.

Voorbeelden van huurproblemen in de media?

- leegstand door het vertrek van Hudson Bay

- de aanspraken op huurkortingen vanwege de overheidsmaatregelen vanwege de Coronapandemie

- de discussie over mogelijkheden voor kortdurende huur voor woningen

- de woningcrisis

Huurders hebben rechten en plichten, net als verhuurders. Veel rechten en plichten vloeien voort uit de wet of uit standaard ROZ-contracten. Hoe zorg je er voor dat die worden nageleefd? Kun je zomaar van de huurder af, mag de verhuurder de huurovereenkomst zomaar opzeggen? Hoe zit het met de afrekening servicekosten? Overlast en wietplantages? 

Gerelateerde artikelen