Tarief

De werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief voor 2022:

  • voor consumenten € 250,00 exclusief BTW.
  • voor bedrijven €275,00 exclusief BTW.

Ik breng geen aanvullende kantoorkosten in rekening.

Afhankelijk van de relatie en de aard en omvang van de zaak, is een vaste prijs voor een volledige opdracht of een deel daarvan bespreekbaar.

Kosten die geen directe betrekking hebben op mijn dienstverlening, zoals griffierechten, dagvaardingskosten, kosten repro voor processtukken, uittreksels uit het Handelsregister of het Kadaster, zullen via de declaratie apart in rekening worden gebracht.