Rechtsgebieden

De rechtsgebieden waarin ik werk zijn:

  • privaatrechtelijk bouwrecht: het bijstaan van aannemers, onderaannemers, opdrachtgevers en adviseurs in de bouw zoals architecten en constructeurs. Bouwgebreken, opleveringsgebreken, bouwtijdoverschrijding, korting vanwege te late oplevering, meerwerk en minderwerk. Onder privaatrechtelijk bouwrecht versta ik ook geschillen over de aan- en verkoop van panden (verborgen gebreken)
  • aanbesteding: het beoordelen van en adviseren over juridische risico’s in aanbestedingsbestekken, het voeren van kort gedingprocedures over de uitslag van een aanbesteding
  • huurrecht: het adviseren over huurovereenkomsten en procederen in huurgeschillen

De Orde van Advocaten verplicht advocaten, dus ook mij, om aan te geven in welke rechtsgebieden zij werkzaam zijn. Die rechtsgebieden zijn opgenomen in het rechtsgebiedenregister. Daarnaast moet dat via een formulier formulier op de site kenbaar zijn.