Privaatrechtelijke bouwrecht

Privaatrechtelijk bouwrecht is het rechtsgebied waarbinnen ik mijn eerste stappen in de advocatuur heb gezet.

Daardoor heb ik niet alleen veel ervaring in de standaardvoorwaarden in de bouw, maar spreek ook de taal van de bouw. Sonderingen, lateien, poeren, dillatatievoegen: het is mij bekend. Dat maakt dat ik met partijen in de bouw (opdrachtgever, adviseur zoals constructeur of architect, aannemer, onderaannemer) snel tot de kern van een geschil kan komen.

Wat voor geschillen hebben wij het dan over?
– geschillen over meer- en minderwerk;
– bouwgebreken als scheuren in vloeren, kierende kozijnen;
– te late oplevering.

Partijen in de bouw denken vaak te laconiek over mogelijke geschillen die in de bouw ontstaan. Iedere aannemer, architect en professionele opdrachtgever zou een advocaat in de telefoon moeten hebben, vooral ook voor advies over dingen die in de bouw gebeuren. Retentierecht, bouwstop: als je dat overkomt wil je niet eerst nog willen zoeken naar een juridisch adviseur. Die zou je paraat moeten hebben. Neem dan een specialist, die weet hoe de bouw verloopt. Denk dan aan Fundament Advocatuur.

Binnen de bouw gelden veelal standaardvoorwaarden, waarmee ik ruime ervaring heb opgedaan. Gedacht moet worden aan de UAV 2012 (opvolger van UAV 1989), COVO 2010 (opvolger van AVA 1992), ALIB 2007 (en de consumentenvoorwaarden AVIC). Maar ook de DNR 2011 (opvolger van RVOI 2001, de SR 1997, DNR 2005) en de CR 2008 (Consumentenregeling voor adviseurs in de bouw).

Terug naar rechtsgebieden.