restcategorie

In diverse media is mijn naam genoemd, ik heb een aantal artikelen geschreven. Voor zover deze niet zijn onder te brengen onder ‘Cobouw’, ‘Advocatenblad’, BNR of andere categorieën, heb ik deze hier opgenomen.

Als je woning zakt

Wat is dat, een funderingsgebrek? Hoe vindt funderingsherstel plaats? En wat komt daar bij kijken? Jan Dogterom heeft daar een ontzettend informatieve film over gemaakt, waarvoor ik ben geïnterviewd.

201911_Bouw Totaal nr. 11 jaargang 16_Gevolgen Wet Kwaliteitsborging voor dakaannemer

Op 12 november 2019 heeft ProBitumen een heel interessant congres georganiseerd over de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen. Ik heb daar een voordracht gehouden over aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht. Een verslag van die middag is hierbij toegevoegd

20180907 vereniging eigen huis

In het Eigen Huis Magazine van Vereniging Eigen Huis staat een artikel over onderzoeks- en informatieplicht, vooral waar het gaat om de fundering. Ik ben daarvoor geïnterviewd

20171107 Huizenkoper te gretig in AD
De overspannen huizenmarkt in Rotterdam heeft tot een artikel geleid over de rol van de verkoper en de makelaar. Het AD heeft mij daarvoor geïnterviewd.

2017-3 Bouwkwaliteit in de praktijk Blindemuur
In het tijdschrift Bouwkwaliteit in de praktijk heeft mijn artikel gestaan over een door de rechtbank opgelegde sloopplicht, ondanks een onherroepelijke omgevingsvergunning.

2014-10 Bouwregels in de praktijk
In het tijdschrift Bouwregels in de praktijk (BIM Media BV) staan reacties op het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen. Daar staat ook een samenvatting van mijn standpunt tussen.

Consultatie Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen gepubliceerd
De overheid.nl zijn alle consultaties gepubliceerd, waaronder ook die van mij. Zie onder de link wat men vindt van het wetsvoorstel.

Wetkwaliteitsborgen voor het bouwen marktconsultatie
De wetgever is voornemens om het Burgerlijk Wetboek aan te passen voorzover die ziet op aanneming van werk. De oplevering en de wettelijke opschortingstermijn zullen wezenlijk veranderen. De wetgever heeft het wetsvoorstel opengesteld voor marktconsultatie. Op 10 september 2014 heb ik mijn visie op het wetsvoorstel ingediend.

Funderingscongres KCAF
Tijdens het Congres Aanpak Funderingsproblematiek van 21 november 2013 heb ik een presentatie gehouden over juridische aspecten van het funderen van mandelige muren. Twee bestanden: de fotocollage die tijdens mijn presentatie meeliep, en de tekst die ik als geheugensteun heb gebruikt.

Foto’s van Cool 63 in Rotterdam, via Bam Utiliteitsbouw
Via Twitter ben ik in contact gekomen met Bam. Met de uitvoerder van Bam, Henk Jan Hopman, mocht ik met mijn camera door Cool 63 aan de Coolsingel in Rotterdam lopen. De foto’s staan op de facebookpagina van Bam.

SBR Handboek Veilige Gevels hoofdstuk 6
SBR heeft in februari 2012 de publicatie Constructieve Veiligheid van Gevels uitgebracht. Die publicatie kan hier bij SBR worden besteld (zie:www.sbr.nl/producten/publicaties/constructieve-veiligheid-van-gevels). Ik heb hoofdstuk_6 voor mijn rekening mogen nemen: een uitleg over aansprakelijkheden in de bouw, toegespitst op gevels. Die tekst is hierboven te downloaden.

Beveiliging Totaal_Zorgplicht en brandveiligheid
In december 2011 is bij Kluwer B.V. te Alphen aan den Rijn het handboek Beveiliging Totaal 2012 verschenen, met daarin een bijdrage van mij over de invulling in de rechtspraak aan de Zorgplicht in de Woningwet. Mijn bijdrage is hierboven op te vragen.

Interview LHC
In 2011 hebben leden van de Lighthouse Club Nederland het 50-jarig bestaan gevierd. Peter Reijers, bestuurslid van de Lighthouse Club Nederland, heeft een prachtig jublileumboek gemaakt met daarin het verslag van een forumdiscussie over de toekomst van de bouw. Dat verslag is hierboven op te vragen.

In 2006 heb ik samen met een toenmalige kantoorgenoot voor SBR een publicatie geschreven over DNR 2005: Bouwrecht voor architecten en adviseurs.