Bouwrecht

Rechtbanken en de Raad van Arbitrage voor de Bouw wijzen op vrijwel dagelijkse basis vonnissen, meer dan een miljoen per jaar (alle rechtsgebieden meegerekend). Rechtspraak is de toepassing van recht op een concreet geschil, en uit rechtspraak kan vaak een nieuwe lijn worden afgeleid. Hoe legt de rechtspraak bepaalde wetgeving uit? In annotaties kan een nadere uitleg worden gegeven van de uitspraak in relatie tot wetgeving en eerdere rechtspraak. Sinds medio 2014 schrijf ik annotaties voor juridische tijdschriften over bouwrecht.

2021-7 Bouwrecht annotatie

Naar verwachting zal per 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen in werking treden. Onderdeel daarvan is de wijziging van de aansprakelijkheid na oplevering. Aan de hand van een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden ben ik nagegaan of die wet voor de woningbouw veel veranderingen gaat meebrengen, of dat de consument al een beter instrument in handen heeft.

202003 IBR – Corona en bouwtijdverlenging volgens de UAV 2012

Het Coronavirus heeft in 2020 een groot deel van de samenleving plat gelegd. Ook de bouw heeft daar schade door ondervonden.
Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft mij gevraagd een bijdrage te schrijven over de verwachte juridische gevolgen van het Coronavirus.

2017-12 bouwrecht noot klachtplicht

In de Bouwrecht (Kluwer) van december 2017 staat een noot bij een arrest van de Hoge Raad en een vonnis van de rechtbank Limburg, sector kanton, over de eisen aan de klachtplicht. Geschreven samen met Erik Lichtenveldt (THL Advocaten)

2016-3 bouwrecht artikel herfunderen van mandelige muren

In Bouwrecht van maart 2016 staat een artikel van mijn hand over het herfunderen van mandelige muren.

2014-9 bouwrecht noot UAV

In Bouwrecht van september 2014 staat een annotatie van mijn hand over een vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over korting vanwege te late oplevering, en het risico voor het opnemen van de verkeerde UAV (de niet bestaande UAV 1986 in plaats van UAV 1968 of UAV 1989).

2014-5 bouwrecht aanbesteding depotgebouw

In Bouwrecht van mei 2014 staat een annotatie van mijn hand onder het vonnis over de geruchtmakende aanbesteding van het Depotgebouw van museum Boymans van Beuningen in Rotterdam.