Huur

Als eenmaal een bedrijfshal, winkelpand of woning is opgeleverd, moet deze worden geexploiteerd. Veel professionele opdrachtgevers verhuren deze panden.

Geschillen die daaruit kunnen voortvloeien zijn:

  • voor wiens rekening komt het onderhoud;
  • moet de huurder iedere huurverhoging accepteren;
  • de wens van de verhuurder om het pand zelf te gebruiken;
  • slecht huurderschap (achterstand in betalingen, overlast) en slecht verhuurderschap (achterstallig onderhoud).

Vaak is het prettig om hierover juridisch bijstand te verkrijgen, die kan Fundament Advocatuur bieden.

terug naar rechtsgebieden