Aanbesteding

Europa dwingt overheden steeds vaker Europees aan te besteden. Daar zullen overheden op ingericht moeten zijn. Inschrijvers bij een aanbesteding moeten zich goed voorbereiden.

Wat kan een advocaat de inschrijver bieden?

Een aanbestedende dienst stelt in het aanbestedingsbestek vaak eisen waar inschrijvers aan moeten doen. Het zijn niet alleen eisen aan de inschrijving, maar ook bepalingen die de uiteindelijke overeenkomst definieren. De inschrijver moet de risico’s inventariseren en voorafgaand aan de daadwerkelijke aanbesteding inschatten. De inschrijver doet er verstandig aan daar een advocaat voor in te schakelen.

Bij een tender is er in de regel een winnaar en enkele verliezers. Mogelijk zal een van de verliezers het met de uitslag niet eens zijn. Die verliezer heeft in alle gevallen een termijn de gelegenheid om tegen de uitkomst te ageren. Daarvoor is het van belang om het aanbestedingsbestek goed te bestuderen: meestal is in het aanbestedingsbestek genoemd dat binnen twintig dagen na aanbesteding een kort geding aanhangig gemaakt moet worden (de zgn. Alcateltermijn).

terug naar rechtsgebieden.