Rechtsgebieden

De rechtsgebieden waarin ik werk zijn:

  • privaatrechtelijk bouwrecht: het bijstaan van aannemers, onderaannemers, opdrachtgevers en adviseurs in de bouw zoals architecten en constructeurs. Bouwgebreken, opleveringsgebreken, bouwtijdoverschrijding, korting vanwege te late oplevering, meerwerk en minderwerk.
  • ruimtelijk bestuursrecht: zienswijzen-, bezwaar-, beroep- en hoger beroepprocedures over bouwvergunningen en bestemmingsplannen. Maar ook het adviseren van vergunningaanvragers over planologische mogelijkheden en begeleiding van overleg met gemeenten
  • aanbesteding: het beoordelen van en adviseren over juridische risico’s in aanbestedingsbestekken, het voeren van kort gedingprocedures over de uitslag van een aanbesteding
  • huurrecht: het adviseren over huurovereenkomsten en procederen in huurgeschillen