Bestuursrecht

Wat kan een advocaat in een bestuursrechtprocedure?

Omwonenden willen de bouwvergunning voor de aanbouw van de buren voorkomen. Ik kan zowel voor de omwonenden bezwaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, beroep bij de rechtbank instellen en hoger beroep bij de Raad van State.

Van belang is om op het juiste moment de juiste rechtsmiddelen in te stellen. Als een bestemmingsplan onherroepelijk is, heeft bezwaar tegen de bouwvergunning die voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan geen zin. De omwonende die een bouwplan had willen voorkomen, had tegen het bestemmingsplan zienswijzen moeten indienen. Het is niet in alle gevallen eenvoudig om de weg in het bestuursrecht te vinden. Een termijn over het hoofd zien kan meteen leiden tot een besluit dat niet meer is aan te tasten. In ingewikkelde bestuursrechtprocedures is juridische hulp onontbeerlijk.

Voorbeelden van bestuursrechtelijke procedures:

– bezwaar en beroep tegen een gemeentelijke monumentenvergunning namens de eigenaar van het pand;

– hulp aan twee zorginstellingen die door de gemeente in een bestemmingsplanprocedure wordt gedwongen mee te werken aan ongewenste aanpassingen van het planologisch regime;

– begeleiden van een vergunninghouder in een bezwaar-, beroep- en hoger beroepprocedure.

terug naar rechtsgebieden